Loading
Lütfen cihazınızı ters çevirin Lütfen cihazınızı ters çevirin
video border Close
Close Başvurunuz başarı ile gönderilmiştir

Başvuru Formu

Lütfen sınıf seçin
(PDF veya DOCX yüklenmelidir) *Yarışmaya sadece 2. veya 3. Sınıfı bitirmiş ilkokul öğrencileri katılabilir. *Eğer hikayenizi birden fazla katılımcı ile beraber yazdıysanız, eklediğiniz dosyanın kapağında tüm katılımcıların bilgilerini belirtiniz.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini
okumak için tıklayınız.
Gizlilik Politikasını okumak için tıklayınız.

Bir Hayal Bir Oyun Yarışması

Zorlu Holding tarafından düzenlenen “Bir Hayal Bir Oyun” Yarışması, geleceğin yazarlarının kendilerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyor. Bir sonraki yarışma 2023 Aralık ayında duyurulacak.

Yarışma Şartnamesi

 • Yarışmayı Düzenleyen Kurum

Zorlu Holding A.Ş.

 • Yarışmanın Konusu

“Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasına çocukların kendi hayal güçlerini kullanarak yazdıkları hikayeler ile katılması ve değerlendirme sonucunda birinci seçilen hikayenin profesyonel bir ekip tarafından tiyatro metni haline getirilerek sahneye konulması.

 • Yarışmanın Amacı

“Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasının hedefleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Tüm çocukların hayallerine hayat vermelerinin önünü açmak, hayal güçlerini desteklemek; kurdukları hayalleri hayata geçirebilmek için bir platform sağlamak.
 • Her şeyin düşlemekle başladığını, başarının ancak hayallerinin peşinden gidip onları hayata geçirenler tarafından yakalanabildiği algısını güçlendirmek.
 • Çocuklara yazmayı sevdirmek ve çocukları sanata yönlendirmek.
 • Çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve onları cesaretlendirerek özgüvenlerini artırmak.
 • Hedef Kitle

Tüm ilkokul kurumlarının üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyacak ve bunu belgeleyebilecek öğrenciler.

 • Katılım Şartları

 • “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasına, T.C. sınırlarında tüm ilkokul kurumlarının üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyacak öğrenciler katılabilir.
 • Yarışma T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
 • Hikayenin dili Türkçe olmalıdır.
 • Başvurular internet ortamında birhayalbiroyun.com web sitesi üzerinden veya aşağıda belirtilen adrese hikaye, başvuru formu ve yarışma şartnamesinin imzalı halinin iadeli taahhütlü posta yoluyla, belirtilen adreste olacak şekilde yapılmalıdır. Postadaki aksaklıklar dahil, teslimi geciken hikayeler kabul edilmeyecektir.

Medyaevi İletişim / Bir Hayal Bir Oyun
Yeşilce Mh. Yunus Emre Cad.
Nil Ticaret Merkezi No:8 Kat 1
4.Levent, 34418 İstanbul
T: 0 212 351 91 81

 • Yarışma esaslarına internet sitesinden ulaşılabilecektir. Yarışmaya web sitesi üzerinden başvuracak katılımcıların velileri web sayfasındaki yarışma başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalı, katılım koşullarını okuyarak onaylamalıdır. Yarışmaya posta yoluyla katılacakların ise, başvuru formunu eksiksiz doldurması, şartnamenin her sayfasının yarışmacıların velileri tarafından imzalanarak yarışacak eserle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

 • Yarışmacılar yarışmaya en fazla iki hikaye ile katılabilirler.

 • Yarışmaya birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış hikayeler ile katılınabilir. Bu durumda hikaye ile birlikte grupta yer alan tüm kişilere dair, başvuru formunda sorulan bilgilerin de paylaşılması gerekmektedir.

 • “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasındaki amaç öğrencilerin hayal gücünü destekleyerek hayal ettiklerinin gerçekleşebilmesini sağlamaktır. Bu nedenle yarışmaya katılan hikaye metinleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, başka bir metnin birebir aynısı (kopyası) ve/veya çağrışım yapacak kadar benzeri olmamalıdır. Yarışmaya katılan her hikaye için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayımlanmamış olması” şartı aranmaktadır. Bu şartlara uygun olmadığı tespit edilen hikayeler hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı kalacak olup, bu durumun başta tespit edilememesi ve eserin Zorlu Holding tarafından kullanılması halinde, yarışmacı velisi Zorlu Holding aleyhine doğmuş-doğacak olan her türlü maddi/manevi zararı doğrudan ve derhal tazmin etmeyi şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 • Yarışmacıların; raportör, seçici kurul üyeleri, jüri üyeleri ve yarışmayı açan kuruluşta ve kuruluşun reklam, tanıtım ve sosyal medya iletişim çalışmalarını yürüttüğü ajans çalışanlarının herhangi birinin birinci dereceden akrabası olmaması, yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

 • Yarışma katılımcıları ve velileri hikaye ve kişisel fotoğraflarının yarışmayı ve düzenleyen kuruluşu tanıtmak üzere yazılı / görsel medyada ve basılı malzemelerde kullanılabileceğini ve bunun için ayrıca bir bedel talep etmeyeceklerini baştan gayrikabili rücu kabul etmiş sayılır.
 • Teknik Şartlar

Hikaye metinleri internet yoluyla yapılacak başvurularda internet sitesine Word dosyası veya PDF dosyası olarak yüklenmeli, posta yoluyla yapılacak başvurularda ise iadeli taahhütlü posta yolu ile aşağıda belirtilen adrese, 23 Mart 2020 günü mesai saati bitiminden önce adreste olacak şekilde ulaştırılmalıdır. Postadaki aksaklıklar dahil, teslimi geciken hikayeler kabul edilmeyecektir.


Medyaevi İletişim / Bir Hayal Bir Oyun
Yeşilce Mh. Yunus Emre Cad.
Nil Ticaret Merkezi No:8 Kat 1
4.Levent, 34418 İstanbul
T: 0 212 351 91 81

 • Değerlendirme Kriterleri

 • Hikaye özgün olmalıdır.
 • Hikâye yarışmacılarının kendi hayal gücü ile dışarıdan yardım alınmadan yazılmış olmalıdır.
 • Hikaye, bir tiyatro metnine çevrilebilecek şekilde, yazara ilham verecek hayal dünyasına sahip olmalıdır.
 • Yarışmanın Kuralları ve Yarışmacılardan İstenilenler

 1. Yarışma şartnamesi ve başvuru formu, web sitesinden temin edilecek ve yarışmaya başvuru web sitesi aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.
 1. Yarışmacıların velileri web sitesinden temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okur, ardından “Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylar; yarışmaya posta yoluyla katılacak yarışmacıların velileri şartnamenin her sayfasına imzalayarak, başvuru formuyla birlikte göndermelidir.
 1. Jüri değerlendirmesi sonucu ödüle layık görülen ilk 3 hikayenin sahibi ile yedek olarak seçilen 3 hikayenin sahipleri /velileri, yarışmacıların kimlik fotokopisinin ön yüzü, fotoğrafları, okullarından alınan öğrenim durumu belgesi ve kendilerine iletilecek Muvafakatnamenin ıslak imzalı hallerini, yarışmayı kazananların açıklandığı tarihten sonraki 10 gün içinde Zorlu Holding tarafından bildirilecek adrese göndereceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 1. Tüm başvuru belgelerinin eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenerek bilgilerin web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi verilmesi veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; değerlendirme aşamasına geçilemeyeceğinden yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. İstenen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayan katılımcılar, katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ayrıca, uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Ayrıca, eserlerini Zorlu Holding ‘in reklam ve tanıtım mecralarında kullanmasını, herhangi bir bedel talep etmeksizin kabul ederler.
 • Yarışmacılar, yarışmaya sundukları hikayelerin kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin hikaye metni üzerinde hak iddia etmeleri ve/veya Zorlu Holding’den tazminat talep etmeleri halinde sorumluluğun tamamen yarışmacı ve velisine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmacılar ve velileri yarışmaya katıldıkları hikayelerin FSEK (“Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”) kapsamında işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, tercüme ve kullanma hakkı başta olmak üzere tüm mali ve mülkiyet haklarını süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak kaydıyla münhasıran Zorlu Holding’e devir ve temlik etmiş sayılır. Ayrıca ödül/kitap basımı/eğitime hak kazanan hikaye sahibi ve velisi, işbu metinde yer alan tüm taahhütlere ve isminin Zorlu Holding tarafından tüm mecralarda yayınlanmasına; buna karşılık ilgili kitap basımı/ödül/eğitime hak kazanmaya şimdiden muvafakat etmiştir.

 1. Yarışmacıların “Yarışma Başvuru Formu”nun üzerindeki adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, takım çalışmasıysa her takım elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.
 • Değerlendirme Aşamaları

“Bir Hayal Bir Oyun” yarışması aşağıda belirtilen oluşmaktadır.


Birinci Aşama: Başvuru yapan yarışmacıların hikayeleri raportör tarafından teknik şartlar nezdinde incelenip elemeye tabi tutulacaktır.

İkinci Aşama: Seçici Kurul Üyeleri birinci aşamadaki elemeden geçmiş hikâyeleri, değerlendirme kriterleri nezdindeön elemeye tabi tutacak, gerçekleşen eleme sonucu başarılı olan hikâyeleri Jüriye Üyelerine gönderecektir.

Üçüncü Aşama: Jüri Üyeleri, kendilerine gönderilen başarılı hikâyeler için bir toplantı gerçekleştirecek. Gerçekleştirilen toplantı sonunda seçtikleri 10 hikâyeyi açıklayacaklardır.

Dördüncü Aşama:Birinci seçilen hikaye tiyatro metni haline getirilip Zorlu Holding tarafından belirlenecek bir sahnede sahneye konulacaktır. Kazanan kişiye ulaşılamaması ve/veya işbu Şartname gereği kendisinden talep edilen belgeleri 20 gün içinde Zorlu Holding’e iletmemesi durumunda yarışmayı 2.olarak kazanan hikayenin senaryolaştırılması yapılacaktır. Böyle bir durumda taraflar ayrıca bir bedel talep etmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 • Raportör

Raportörün görevi hikayeleri teknik şartlara değerlendirerek ilk elemeyi gerçekleştirmektir.

 • Seçici Kurul

Seçici Kurul üyeleri, Raportör tarafından kendilerine ulaştırılan hikayeleri, değerlendirme kriterleri doğrultusunda eleyerek Jüri ile paylaşacaktır.

 • Jüri

Yarışma Jürisi, Zorlu Holding tarafından belirlenmiş 9 kişiden oluşmaktadır. Jüri üyeleri değerlendirme kriterleri paralelinde ilk 10’u belirleyecektir.

 • Ödüller

Birinci seçilen hikaye oyun metnine çevrilerek Zorlu Çocuk Tiyatrosu kapsamında, Zorlu Holding tarafından belirlenecek bir sahnede sahnelenecektir. Değerlendirme sonucunda belirlenen ilk üç hikayenin sahibi aşağıdaki ödülleri alacaktır.


Birincilik ödülü: 15.000 TL
İkincilik ödülü: 10.000 TL
Üçüncülük ödülü: 5.000 TL


 • Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Hususlar

İlk 10 arasında yer alan hikayelerin sahipleri yarışmacılar ve velileri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında doğan; işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yaralan araçlarla umuma iletim hakkı veya diğer biçimlerde umuma dağıtımını veya sunulması başta olmak üzere tüm mali ve mülkiyet haklarını bedelsiz olarak yarışmayı düzenleyen Zorlu Holding’e süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak kaydıyla münhasıran gayrikabili rücu devir ve temlik ettiklerini, tam ruhsat verdiklerini kabul etmektedirler. Tarafların kazanmış oldukları ödül eserin FSEK kapsamında mali hak devirlerini de içerdiğinden ödül dışında ayrıca Zorlu Holding’ten mali hak devirleri, hikayenin senaryolaştırılması, seslendirilmesi, kitap haline getirilmesi veya başka kullanımlar için ayrıca bir bedel talebi olmayacaktır.


Zorlu Holding, seçilen ilk 10 hikaye dışında yarışmaya katılanlar arasından uygun gördüğü diğer hikayeler için de, hikaye sahibi Yarışmacı ile bu kapsam dışında başkaca anlaşma yapma önceliğini ve hakkını saklı tutar.


Zorlu Holding, süre sınırlaması olmaksızın yarışmaya katılan tüm hikayeleri yayınlamak, proje ve tanıtımlarında kullanmak ve arşivlemek amacıyla kullanma hakkını saklı tutar.


Hikâye metinlerinin başkasına ait, alıntı, benzer veya kopya olmaması gerekir. Aksi takdirde Zorlu Holding’in uğrayacağı her türlü zarardan yarışmacı ve velisi sorumlu olacaktır.

Zorlu Holding dilerse, yapılacak elemeler sonucu jüri tarafından seçilen 10 hikâye metninin, uzman çocuk kitabı yazarları tarafından hikâyeleştirme, kitap haline getirme, seslendirme, CD haline getirme, jürinin bu 10 hikâye içinden seçeceği en başarılı metni oyun metnine çevirerek ilgili oyunu sahneleme, veya bunun için 3.şahıslarla anlaşma yapma hakkı bulunmaktadır. Yarışmaya katılanlar ve velileri bu maddede belirtilenler için ayrıca bir bedel talep etmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt etmektedir.


Yarışmacılar ve velileri, yarışmaya katılmakla tüm bu şartları baştan kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmacı / Velinin beyan ettiği bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması halinde Zorlu Holding’in hiçbir sorumluluğu olmayıp, Yarışmacı /Velisi tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.


Sık Sorulan Sorular

Çocukların hayal güçlerini destekleyerek onlara ilham vermek ve yeteneklerini fark etmelerini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’yla çocukların hayal dünyalarını sahneye taşıyoruz. 2016 yılından beri gerçekleştirilen ve çocukların gelişiminde en önemli unsurlardan biri olan hayal güçlerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefleyen Bir Hayal Bir Oyun Yarışması, 2024 yılında tekrarlanacak. 2023 Aralık ayında duyurulacak olan yarışmayla ilgili merak edilenleri aşağıda yanıtlamaya çalıştık.



Zorlu Holding olarak geleceğimizin mimarları olan çocukların kocaman hayallerini sığdıracakları bir dünya tasarladık. Şimdi de onlara "Haydi gelin, hayallerinizin hikayesini yazın" diyoruz. Zorlu Çocuk Tiyatrosu aracılığıyla bugüne kadar 2000’in üzerinde oyun ile 800 bin çocuğa dokunan Zorlu Holding; gerek çocukların tiyatronun web sitesine bıraktığı notlar gerekse de farklı kanallardan birçok geri dönüş almaya devam ediyor. Bu geri dönüşlerin ortak noktası ise; çocukların zengin ve rengârenk hayal dünyası.



Nasıl başvurabilirim?

Başvurunuz sizi temsilen bir ebeveyniniz tarafından ve onun adıyla yapılmalı. Başvuru formunda size ait bilgiler de yer alacak.



Yarışmaya daha önce başka bir yarışmada ödül almış bir eserimle katılabilir miyim?

Amacı çocukların hayal gücünü ortaya çıkarmak olan bu yarışmaya sadece özgün, daha önce bir yerde yayınlanmamış eserler katılabilir. Bu kurala uymayan eserler değerlendirme dışı olacak.



Yarışmaya birden fazla eserle başvurabilir miyim?

Yarışmaya en fazla iki eserle başvurabilirsiniz.



Hikayem ne uzunlukta olmalı?

Hikaye el yazısı ile yazılmış olarak gönderilecekse 1000-1200 kelime aralığında, eğer bilgisayarda yazılmış olarak gönderilecekse Times New Roman fontu ile 12 punto kullanılarak 2 sayfayı aşmayacak şekilde yazılmalıdır.



Değerlendirmeyi kim yapacak?

Değerlendirme; tecrübeli oyuncu, tiyatrocu ve sanatçılardan oluşan 7 kişilik bir jüri tarafından yapılacak. Jürimiz hakkında detaylı bilgileri Jüri sayfasında bulabilirsiniz.



Yarışmayı kazananın ödülü ne olacak?

Yarışmada birinci seçilen hikayenin sahibi, hayallerini sahnede izleme fırsatını bulacak. Ayrıca, bir “Yaratıcı Yazarlık Eğitimi”ne katılabilecek. Kazanan ilk 3 hikaye sahibine, dönem içinde belirlenecek kademeli para ödülü verilecek.



Hikayeyi yalnız başıma mı yazmalıyım?

Hikayelerinizi, dışarıdan yardım almamak koşuluyla, arkadaşlarınızla oluşturacağınız bir grup olarak da yazabilirsiniz.



Jüri Üyeleri

Asya Çağlar
Dr. Asya Çağlar - Kelime Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Dr. Asya Çağlar, 1972 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Anabilim Dalı Radyo – Televizyon Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Kültür - Sanat’ın çeşitli alanlarında çalıştıktan sonra Mart 2006’da öncelikli olarak çocuk ve gençlik kitapları yayımlamak üzere Kelime Yayınları’nı kurdu. 2013 yılından beri çocuk edebiyatından tiyatroya bakış açısıyla Kelime Yayınları bünyesinde yayımlanan kitapları senaryolaştırıp sahnelemek üzere “Kelime Çocuk Oyunları Atölyesi” isimli tiyatro grubunun da yöneticliğini yapıyor.
Hülya Nutku
Prof. Dr. Hülya Nutku - DEÜ GSF Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi 1953 doğumlu Nutku, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini “İşçi Tiyatroları ve İsmet Küntay’ın 403. Kilometre Oyunu” adlı lisans tezi ile bitirdi. Ankara Devlet Konservatuvarında tiyatro eğitimi adlı tezi ile yüksek lisans, tarihsel dram ve cumhuriyet dönemi türk tiyatrosunda tarihsel daram modelleri adlı tezi ile doktora yaptı. Çalışmalarını Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak sürdürdü. 2001 yılında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde ders vermek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere bir yıl süreyle görevlendirildi. Makaleleri 1973’ten beri çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmaktadır. DEÜ GSF Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Değerli Jüri üyemiz Hülya Nutku'yu 2021 yılında kaybettik. Kendisini saygıyla ve sevgiyle anıyoruz.
Leman Yılmaz
Leman Yılmaz - DasDas Proje Direktörü Leman Yılmaz 1965 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversite’nde eğitimi devam ederken Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’na katıldı. 2003 yılında Lozan Vidy Tiyatrosu’nda staj 2004’te ise prodüksiyonunu Heiner Goebbels’in üstlendiği ‘Eraritjaritjaka’ oyunu için yönetmen asistanlığı yaptı. 2005’te İstanbul Tiyatro Festivali’nde Direktör Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında başladığı İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Tiyatro Festivali direktörlüğü görevinin ardından 2022 itibariyle DasDas'ta proje direktörü olarak görev yapmaktadır.
Murat Abbas
Murat Abbas - Zorlu Performans Sanatları Merkezi Eski Genel Müdürü Murat Abbas 1969’da İstanbul’da doğdu. Tüm eğitim hayatını İstanbul’da geçirdi. 2002’den itibaren müzik ve kültür-sanat alanına yöneldi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın “İstanbul Dostları” isimli müzik portalının editörlüğünü de yapan Murat Abbas; Aktüel, Trendsetter, Zip İstanbul gibi dergilerin müzik sayfalarını hazırladı. İstanbul’un köklü müzik “venue”sü Babylon’da 5 sene boyunca “Talent Buying & Booking” departmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sıfatıyla çalıştı. 2014 Ekim ayında Zorlu Gayrimenkul’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak işe başladı. Mart 2015-Aralık 2020 arasında PSM Genel Müdürü olarak görev yapan Abbas, Aralık 2020 itibarıyla Kültür AŞ Genel Müdürü olarak çalışmaktadır.
Ömür Kurt
Ömür Kurt - Gazeteci Yazar Ömür Kurt 23 Nisan 1982 tarihinde Samsun’un Ladik ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Yalova’da tamamlayan Kurt, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Küresel Siyaset ve Uluslaraarası İlişkiler bölümünde yaptı. Yüksek Lisans tezinde şimdiye kadar hiç araştırılmayan bir konuyu araştırarak, Arap Baharı ve bilgisayar oyunları ilişkisini ortaya koyarak bir ilke imza attı. Küresel çizgi film ve bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençler üzerindeki etkilerini anlattığı “Küçük Adamlara Büyük Oyunlar” adlı kitabı ise bu alanda aileleri uyaran en önemli rehberler arasında gösteriliyor. Ayrıca yayımladığı “200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi” ve “200 Adımda Ergenlik Rehberi” kitapları da çocuk eğitimi konusunda aileleri bilinçlendiren önemli başucu rehberleri olarak kabul ediliyor. 2010 yılından bu yana Hürriyet Gazetesi’nin çocuk ve gençlere yönelik yayınlarında görev alan Kurt, Hürriyet Cumartesi ekinde aile-çocuk yazıları yazıyor ve Hürriyet TV’de yayımlanan “Çocuklarla Bir Ömür” adlı programı hazırlayıp sunuyor. Kurt aynı zamanda "Yaban ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu" adlı kitabıyla Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından 2017 "Yılın Çocuk Romanı" ödülünün de sahibi.

Selen Korad Birkiye
Selen Korad Birkiye - Dramaturg 1966’da Ankara’da doğdu. ODTÜ Sosyoloji bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden pedagoji formasyonunu aldı. Doktorasını Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde tamamladı. 2013’te doçent ünvanını aldı. Pek çok üniversitede drama ve dramaturji dersleri verdi. Deki yayınlarından “Çağdaş Tiyatroda Kültürlerarası Sahneleme”(2008) ve MSGSÜ yayınlarından “İşletmek yada İşletememek İşte Bütün Mesele Bu: Tiyatro, Opera, Bale, Dans, Festival, Kültür Merkezi Yönetimi İçin Bir Rehber”(2013) adlı kitapları yayımlandı. 1990 yılında girdiği Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalıştı. 1995’te aynı görevle İstanbul Devlet Tiyatrosu’na geldikten bir müddet sonra, dramaturg olarak çalışmaya başladı. Başta Devlet Tiyatroları olmak üzere pek çok tiyatroda otuzdan fazla oyunda prodüksiyon dramaturgluğu yaptı. 2013’te İsmet Küntay En İyi Dramaturg ödülüne layık görüldü. Halen dramaturg ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Şahika Tekand
Şahika Tekand - Yönetmen, Oyuncu ve Yazar Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Sanat Dalı'ndan mezun olan Şahika Tekand, aynı dalda doktora yaptı. 1984'te tiyatro ve sinema oyunculuğuna başlayan ve üniversitede oyunculuk dersleri veren Şahika Tekand, 1988'de Studio adı altında oyunculuk stüdyosunu kurdu. 1990'da kendi tiyatro topluluğu Studio Oyuncuları'nı kuran ve "Performatif Sahneleme ve Oyunculuk Yöntemi" adı altında kendi yöntemini geliştiren Tekand, bugüne dek kendi yazdığı yedi oyun da dahil olmak üzere tiyatro oyunları ve pekçok performans yönetti. Topluluğu ile oynadığı, yönettiği ve yazdığı tüm oyunlarla yurtiçi ve yurdışında pekçok uluslararası festivale davet edildi ve katıldı. Halen Studio Oyuncuları'nda sanatsal faaliyetini sürdüren Tekand, oyunculuk stüdyosunda oyuncu ve yönetmenler yetiştirmenin yanısıra çeşitli üniversitelerde dersler vermektedir.

Yarkın Ünsal
Yarkın Ünsal - Oyuncu, Eğitmen, Dramaturg Yarkın Ünsal, 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık ve Dramaturgi Ana Sanat Dalı’nda psikanalitik eleştiri yöntemleri üzerine tez çalışması yaptıktan sonra 2014’de yeniden Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü sınavına girdi ve Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan birincilikle mezun oldu. 2003 yılında kurucularından olduğu Tiyatro Oyun Kutusu ile birçok çocuk, genç, yetişkin tiyatro oyunlarında rol almış ve birçok mekânı tiyatro alanına çevirmiştir. Bugüne kadar: Hippolytus rolüyle Lions ödüllerinde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü; Henry rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinde “Umut Veren Erkek Oyuncu” ödülü, Son Zenne rolü ile “Yılın Erkek Oyuncusu” ödülünü almış ve Afife Tiyatro Ödüllerinde de aday olmuştur.2013’ten bu yana oluşturduğu oyunculuk eğitim programlarını YARKINUNSALSTUDIO adı altında toplamış ve eğitimlerini kendi stüdyosunda vermeye devam etmektedir. 2015 yılından itibaren Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nda dramaturg ve oyuncu olarak görev almaktadır.

Yekta Kopan
Yekta Kopan - Yazar, Seslendirme Sanatçısı, Program Yapımcısı, Sunucu 1968’de doğan Yekta Kopan’ın öğrenim hayatını Ankara’da geçirdi. Televizyon ve radyolarda seslendirme yapmaya çocukluk yıllarında başlayan Kopan, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bçlümü’nü tamamladı. 80’li yıllardan başlayarak öyküleri, şiirleri, deneme ve eleştiri yazıları çeşitli dergilerde yayınlandı. İlk kitabı Fildişi Karası 2000 yılında okurla buluşurken; ‘Karbon Kopya’ ve ‘Bir de Baktım Yoksun’ kitapları çeşitlli ödüllere değer bulundu. 2006 yılında İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali bünyesinde yer alan ‘İki Kişilik Bir Oyun’un metnini yazdı. 2013 yılında Aile Çay Bahçesi adlı roman ve 2014’te İki Şiirin Arasında isimli öykü kitaplarıyla okurlarıyla buluşan Yekta Kopan, 2000-2013 yılları arasında NTV’de yayınlanan günlük kültür sanat bülteni Gece Gündüz’ün sunuculuğunu yaptı. ArtıBir TV’de ‘Cumartesi’ adlı kültür sanat programını hazırlarken, Radikal gazetesinde düzenli olarak yazmaya devam etti. 2015’te ilk cildi yayınlanan kültür sanat yıllığı Can Almanak’ı projelendiren ve son kitabı Sakın Oraya Gitme 2016’da raflara çıkan Kopan, halen bir YouTube platformunda ‘Yekta Kopan’la Noktalı Virgül’ adlı kütür sanat programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yürütüyor. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı’nda ders veriyor.

Hakkında

Miniklerin dev hayalleri “perde” diyor!

Zorlu Holding olarak geleceğimizin mimarları olan çocukların kocaman hayallerini sığdıracakları bir dünya tasarladık. Şimdi de onlara "Haydi gelin, hayallerinizin hikayesini yazın" diyoruz.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu aracılığıyla bugüne kadar 2000’in üzerinde oyun ile 800 bin çocuğa dokunan Zorlu Holding; gerek çocukların tiyatronun web sitesine bıraktığı notlar gerekse de farklı kanallardan birçok geri dönüş almaya devam ediyor. Bu geri dönüşlerin ortak noktası ise; çocukların zengin ve rengârenk hayal dünyası.

Düşün düşün düşün düşle düşle düşle
Bir Hayal Bir Oyun
About Image

Bu düşünce ile yola çıkan Zorlu Holding; çocukların hayal dünyası ile zenginleşen bir oyun sahneleme fikrini geliştirdi. Bunun bir yansıması olarak 9 yaşındaki bir çocuğun hayalleri ile zenginleşen özel bir tiyatro oyunu olan Lunapark Gezegeni 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelendi.


About Image

Şimdi de çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyasında hayat bulan bu hikayelerle gerçek bir şölen yapıyoruz. 2 senede bir düzenlenecek "Bir Hayal Bir Oyun"da üçüncü veya dördüncü sınıfta okuyan öğrencilere ait özgün hikayeler yarışacak. Tiyatro oyuncuları, yazarları ve profesyonellerinden oluşan dev jüri, en iyi hikayeleri seçecek. Birinci seçilen hikaye, profesyoneller tarafından senaryolaştırılarak sahnede hayat bulacak. Böylece, hayallerinizdeki kahramanlar gerçek yaşamda sizinle buluşacak.

Zorlu Holding olarak geleceğimizin mimarları olan çocukların kocaman hayallerini sığdıracakları bir dünya tasarladık. Şimdi de onlara "Haydi gelin, hayallerinizin hikayesini yazın" diyoruz. Çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyasında hayat bulan bu hikayelerle gerçek bir şölen yapıyoruz. Adını da "Bir Hayal Bir Oyun" koyduk. "Bir Hayal Bir Oyun"da 2017-2018 yılında üçüncü veya dördüncü sınıfta okuyacak öğrencilere ait özgün hikayeler yarışacak. Tiyatro oyuncuları, yazarları ve profesyonellerinden oluşan dev jüri, en iyi hikayeleri seçecek. Birinci seçilen hikaye, profesyoneller tarafından senaryolaştırılarak sahnede hayat bulacak. Böylece, hayallerinizdeki kahramanlar gerçek yaşamda sizinle buluşacak.

Dünya sizinle güzel

About Image Daha güzel bir dünya için çocukların büyük ve renkli hayallerine ihtiyacımız var. Bugün etrafımızda gördüğümüz her şeyin, birilerinin hayallerinin peşinden gitmesi, ona inanması sayesinde elde edildiğini biliyoruz. Neden sizin hayalleriniz de yarının dünyasını güzelleştirmesin?

İşte bu yüzden, "Bir Hayal Bir Oyun", hayallerindeki uçurtmayı hiç kimseye, hiçbir şeye bağlı kalmadan göklere salabilen çocukların buluştuğu bir platform. Uçurtmanın ipini dilediğinizce salın, gördüklerinizi hikayenizde yazın ve sonunda onu canlı canlı izlemenin zevkini yaşayın. Çünkü yarışma sonunda seçilen bir hikaye senaryolaştırılarak tiyatro oyununa dönüştürülecek.



KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Zorlu Holding A.Ş. (“Şirket/Şirketimiz”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak aşağıda detaylandırılan amaçlar ve hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir.

Kişisel Veri İşlenme Amacı Hukuki Sebebi
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
1 Hayal 1 Oyun adlı yarışma projesi kapsamında;
 • Dijital ve/veya diğer mecralardan toplanan başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası
 • Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Okul bilgileri
 • Kazanan fotoğrafları
 • 1 Hayal 1 Oyun adlı yarışma projesi kapsamında Tanıtım, eğitim, kitap basımı, eserin hazırlık aşaması ve sahnelenmesi
Veri sahibinin açık rızanın bulunması halinde kişisel verilerin işlenmesi
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Özlük Bilgileri
 • Hukuki İşlem Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; yukarıdaki tabloda belirtilen amaçlar kapsamında ve iletişim malzemeleri hazırlamak, kitap basmak, video çekmek, atölye düzenlemek amacıyla Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Zorlu PSM ve şirketimizin çalıştığı partnerler: Medyaevi İletişim Ajansı, Indie Reklam Ajansı, Havas İletişim Ajansı, Jules Verne Seyahat ve Etkinlik Ajansı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kelime Yayınları, jüri üyeleri, bağlı ortaklıklar ile iş ortaklarımıza, hukuki uyuşmazlık olması halinde ise yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, sözlü, yazılı, e-posta ve matbu form kanallarıyla (yöntemleriyle) fiziki veya elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’nun 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e)Kanun’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun’nun 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e)Kanun’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanunun 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak; aşağıdaki KVK Başvuru Formu’nu doldurarak Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak, zorluholding@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirket’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvk@zorlu.com.tr adresine iletebilirsiniz. Talebiniz Şirketimiz tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimiz’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.



KVK Başvuru Formu

ÇEREZ POLİTİKASI

Zorlu Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, web sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“Çerez”) faydalanmaktayız. İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Politikası ile internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, Platform’ların kullanımı sırasında toplanan Çerezler’in hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu Çerezler’i nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamaktadır.

Sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız Çerez’leri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni Çerez’ler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Politikası’nın hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Kişisel Verilerin Aktarılması

Zorunlu Çerezler: Talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5(2)(c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Performans ve Analiz Çerezleri: Performans ve analiz çerezleri internet sayfamızın nasıl kullanıldığı, hangi sayfaların ziyaret edildiği veya hangi linklerin kullanıldığına ilişkin bilgilere ilişkindir. Söz konusu bilgilerden hiçbir sizi tanımlamak için kullanılmadığı gibi bilgilerin tamamı toplu şekilde olup ayrıca anonim haldedir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerezleri yönet bölümünden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerezler’in kullanıma ilişkin yönetimi her zaman Çerezler’i Yönet bölümünden veya Çerez Tercihleri ikonuna tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Toplanan kişisel verileriniz işbu Çerez Politikası’nda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

Sürelerine Göre Çerez Türleri

 1. Oturum Çerezleri; bu Çerezler geçici süreli çerezler olup tarayıcının kapatılması veya oturumun sonlandırılması ile birlikte yok olan Çerezlerdir.
 2. Kalıcı Çerezler; bu Çerezler sizler silene kadar veya yok olma gününe bağlı olarak tarayıcınız otomatik silene kadar sabit sürücünüzde kalan Çerezler’dir. Kalıcı Çerezler’in yok olma tarihleri çeşitli olsa dahi önceden belirlidir.

Taraflarına Göre Çerez Türleri

 1. Birinci Taraf Çerezleri; adından da anlaşılacağı üzere birinci taraf Çerezler’i Platform’larımız tarafından cihazınıza yerleştirilen Çerezler’dir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir.
 2. Üçüncü Taraf Çerezleri; bu Çerezler ziyaret ettiğiniz Platform’larımız tarafından değil reklam veren veya analitik sistem gerçekleştirilen üçüncü taraflar tarafından cihazınıza yerleştirilen Çerezler’dir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Çerezler ve Kullanılma Amaçları

 1. Zorunlu Çerezler; Zorunlu Çerezler internet sitemizin ana fonksiyonlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli Çerezler olup, güvenlik, ağ yönetimi ve internet sitemize erişimi sağlayan Çerezlerdir. Zorunlu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.
 2. Tercih Çerezleri; İşlevsellik Çerezler’i olarak da bilinin tercih Çerezler’i internet sitesinin kullanılan dil veya tercih edilen bölge veya otomatik olarak girişi sağlayan kullanıcı adı ve şifre gibi geçmişteki tercihlerinizin hatırlanmasını sağlayan Çerezler’dir. Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) üzere kullanılmaktadır.
 3. Performans/Analitik Çerezleri; Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.
 4. Reklam/Pazarlama Çerezleri;; Bu Çerezler kullanıcıların online davranışlarını takip ederek kişiselleştirilmiş reklamlar sunulmasını sağlayan Çerezler’dir. Bu Çerezler, topladığı bu bilgileri diğer reklam veren üçüncü parti kişilerle de paylaşılabilecektir. Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

Platform’larımız Kullanılan Çerezler

Zorunlu Çerezler

Belli Çerezler’in kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

Çerez Açıklama Süre Taraf
__RequestVerificationToken Bu tanımlama bilgisi, ASP.NET MVC Teknolojilerinde yerleşik web uygulaması tarafından ayarlanır. Bu, siteler arası istek sahteciliği saldırılarını önlemek için kullanılan bir sahtecilik karşıtı tanımlama bilgisidir. Oturum Süresince 1.Taraf Çerez

Zorlu Holding A.Ş
gaControl Bu çerez, web sitemizdeki çerezlerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek için tutulmalıdır. 6 Ay 1.Taraf Çerez

Zorlu Holding A.Ş

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu Çerezler sizlerin site ve uygulama üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

Çerez Açıklama Süre Taraf
_ga Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçiyi, oturumu, kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analitik raporu için site kullanımını takip etmek için kullanılır. Çerezler bilgileri anonim olarak depolar ve benzersiz ziyaretçileri tanımlamak için rastgele oluşturulmuş bir numara atar. 2 yıl 3.Taraf Çerez

Google Analytics
_gid Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır ve web sitesinin nasıl gittiğine dair bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olur. Ziyaretçilerin sayısı, geldikleri kaynak ve anonim olarak ziyaret edilen sayfalar dahil toplanan veriler. 1 gün 3.Taraf Çerez

Google Analytics
_gat Bu çerezler, yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlamak için istek oranını düşürmek için Google Universal Analytics tarafından yüklenir. 1 dakika 3.Taraf Çerez
Google Analytics

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı Çerezler’in kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek Çerezler’e ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezler’e ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Çerezler’in kullanılmasını engelleme, Çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezler’i devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezler’e ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezler’i kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, Levent 199, Büyükdere caddesi no:199 34394 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak veya zorluholding@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimiz’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvk@zorlu.com adresine iletilmesi halinde en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Son güncelleme tarihi: 07/02/2022

Bir Hayal Bir Oyun 2015 Yılı Birincisi Çağrı Berat'ın
‘’Lunapark Gezegeni’’ hikayesi oldu!

Çağrı'nın hayal ettiği ve kaleme aldığı hikaye Zorlu Çocuk Tiyatrosu ekibi ile
tam 4 ay süren yoğun bir çalışmanın ardından
Dünya Tiyatrolar Günü'nde Zorlu PSM'de sahnelendi.
arsiv 2015 video

Bir Hayal Bir Oyun 2016 Yılı Birincisi
Gökhan Kızıklı'nın ‘’Karton Şehir’’ hikayesi oldu!

Gökhan'ın hayal ettiği ve yazdığı hikaye tam 204 gün sonra oyuna dönüştü;
Zorlu Çocuk Tiyatrosu ekibi tarafından
Dünya Tiyatrolar Günü'nde Zorlu PSM'de coşkuyla sahnelendi.
arsiv 2016 video
Hayallerinin sahnelenmesine
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
gün kaldı!
Hayallerinin sahnelenmesine
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
gün kaldı!
Hayal Çalan Cadı Sahnelendi Hayal Çalan Cadı Sahnelendi Hayal Çalan Cadı Sahnelendi Oyun Biletleri için Tıklayınız